Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Bench Press championships UMB 2018

Dňa 22.10.2018 sa konal v priestoroch V - klubu 6. ročník Benchpress Championships UMB 2018. Akcie sa zúčastnili študenti UMB. Súťažilo sa na max. počet opakovaní s činkou vážiacou 50% svojej telesnej hmotnosti. V kategórii muži bolo umiestnenie na prvých troch miestach nasledovné: R. Lacko 150 opakovaní; P. Barčák 65 opakovaní; M. Škorik 64 opakovaní. V kategórii ženy: V. Malčeková 27 opakovaní; S. Kopálová 17 opakovaní; K. kubišová 10 opakovaní. Akcia bola finančne podporená z ŠK UMB a ŠPV pri UMB.

BENCH PRESS Championships UMB 2018
V- club 22.10.2018
Umiestnenie Meno a Priezvisko 1. kolo(50% hmotnosti)
1 Lacko R. 150
2 Barčák P. 65
3 Škorik M. 64
1 Malčeková V. 27
2 Kopálová S. 17
3 Kubišová K. 10

Mgr. Juraj Kremnický, PhD. KTVŠ FF UMB

BENCH PRESS Championships UMB 2018
V- club 22.10.2018
Umiestnenie Meno a Priezvisko 1. kolo(50% hmotnosti)
1 Lacko R. 150
2 Barčák P. 65
3 Škorik M. 64

Prílohy ku stránke: