Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Majstrovstvá univerzít v plážovom volejbale

Naši študenti denného štúdia Branislav Matejovský a Tomáš Bambura sa zúčastnili majstrovsiev univerzít v plážovom volejbale, ktoré sa konali v Bratislave.Skončili na 4. mieste.