Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Maratón aerobiku, jumpingu, deep worku a body worku

Dňa 20.11. 2018 Klub Športu pre všetkých pri UMB zorganizoval v spolupráci s ŠK UMB , s Komisiou pre šport UMB, s KTVŠ UMB a s finačnou podporou SAUŠ Maratón aerobiku, jumpingu, deep worku a body worku . Zúčastnilo sa 125 cvičiacich študentov zo všetkých fakúlt UMB. Precvičovali cvičitelia aerobiku – Dominika Kondrátová, jumpingu – Dominika Grigerová, deep worku – Lucia Čierna a body worku – Marián Vo Van. Všetkým cvičiacim bol poskytnutý pitný režim a občerstvenie. V závere podujatia boli rozdané ceny kozmetické balíčky a ceny od sponzorov podujatia Ski servis Malachov a Body work Marián.