Maratón Zumby

Dňa 20.3.2018  Klub Športu pre všetkých pri UMB  zorganizoval v spolupráci s ŠK UMB , s Komisiou pre šport UMB, s KTVŠ UMB maratón  Zumby. Zúčastnilo sa ho cvičiacich 52 študentov zo všetkých fakúlt UMB. Precvičovali cvičitelia Zumby – Rastislav Hranec a Zora Adamčáková. Všetkým cvičiacim bol poskytnutý pitný režim  a občerstvenie . V závere boli rozdané ceny kozmetické balíčky a ďakujeme aj sponzorom podujatia Oriflame za ceny do tomboly  a firme Red Bull za pitný režim.

Tešíme sa na  ďalší  Maratón jumpingu, aerobiku a body worku  24. apríla 2018

Palovičová Júlia

zodpovedná za akciu