Martón jumpingu, aerobiku, body worku a pound fitness

Dňa 24. 4.2018 Klub Športu pre všetkých pri UMB zorganizoval v spolupráci s ŠK UMB, s Komisiou pre šport UMB, s KTVŠ UMB Maratón Jumpingu, Aerobiku, Body worku a Pound fitness . Zúčastnilo sa 102 študentov zo všetkých fakúlt UMB. Precvičovali cvičitelia Jumping – Dominika Grígerová, Aerobik – Dominika Kondrátová , Body worku – Marián Vo Van, Pound fitness - Zora Adamčáková. Všetkým cvičiacim bol poskytnutý pitný režim a občerstvenie. V tombole sme rozdali vecné ceny, kozmetické balíčky a ďakujeme aj sponzorom podujatia Red Bull za pitný režim a Lekáreň Radvaň Banská Bystri

 Palovičová Júlia

zodpovedná za akciu KŠPV pri UMB