Medzifakultný turnaj vo volejbale 2018

Dňa 15.11.2018 sa o 14.30 hod. konal v športovej hale FF  UMB na KTVŠ Medzifakultný volejbalový turnaj UMB pri  príležitosti DŇA ŠTUDENTOV. Na turnaji sa zúčastnilo celkom 8 družstiev – jedno družstvo z EF, jedno družstvo z FPV a šesť  družstiev z FF.

 

Umiestnenie:

 

1. miesto: Hešteg KTVŠ (FF)

 

2. miesto: Kolotočare (FF)

 

3. miesto: Bombastik (FF)

 

4. miesto: Hop a smeč (FF)

 

5. - 6 miesto: Ekonómovia v pohybe (EF), Farmári (FF)

7. - 8. miesto: Turisti (FF), Horské levy (FPV)

 

 

Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.

za KTVŠ