Medzinárodná konferencia Kondičný tréning v roku 2018

AULA BELIANA 22.11.2018 od 9:30

Úvodné témy konferencie budú:

Antidoping v Slovenskej republike – pohľad na prípad Mateja Tótha, rok po obvinení v súvislosti s atypickým nálezom v biologickom pase športovca (diskutujúci Mgr. Žaneta Csáderová – riaditeľka Antidopingovej agentúry SR a olympijský víťaz Matej Tóth)

Práca kondičného trénera s elitným športovcom (hostia budú kondiční tréneri našich a zahraničných elitných športovcov)