Medziročníkový florbalový turnaj

Dňa 6.11. 2018 sa v športovej hale KTVŠ FF UMB uskutočnil Medziročníkový florbalový turnaj, ktorého sa zúčastnilo päť družstiev: študenti 1. až 3. ročníka bakalárskeho štúdia a študenti 1. a 2. ročníka magisterského štúdia. Hralo sa systémom "každý s každým" 7x7 min. Tohtoročným víťazom sa stali študenti 1. ročníka magisterského štúdia, 2. miesto obsadili študenti 2. ročníka magisterského štúdia a 3. miesto študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia.
Blahoželáme!

 video trestné strielanie Peter Jach