Parália – Grécko 2018

KTVŠ organizovala už po 3 krát v rámci VTV 1 -7 športovo – relaxačný pobyt v Grécku. Pobytu sa zúčastnilo 32 študentov z FF, FPV, EF a Právnickej fakulty. Počas pobytu sme absolvovali ranné cvičenia kondičného charakteru na hudbu a ranné plávanie . Fakultatívne výlety sú súčasťou pobytu a toho roku sa študenti zúčastnili: Kláštory Meteora, pohorie Olymp – vystúpili až na vrchol, ktorý má 2 917 m , ostrov Skiatos, Atény a Tessaloniki.

Tešíme sa na budúci rok a pekné prázdniny želáme študentom a úspešné ukončenie akademického roka .

viac foto tu https://photos.app.goo.gl/3NmBE15976AZ3Mac6

 

PaedDr. Júlia Palovičová, PhD. – KTVŠ FF UMB