Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Plavecká 2 hodinovka Memoriál Mateja Benceho

 27. 11. 2018 v popoludňajších hodinách sa konal už 5. ročník tradičnej akcie pre študentov a učiteľov UMB „Plavecká dvojhodinovka – Memoriál Mateja Benceho". Na akcii sa zúčastnili aj niektorí vyučujúci, ktorí si svojou účasťou v učiteľskej štafete uctili pamiatku nášho bývalého kolegu. Štafeta učiteľov sa umiestnila na treťom meste len o 25m za prvákmi Mgr. štúdia. Vyhrala štafeta končiacich druhákov Mgr. stupňa. Touto cesto sa chcem úprimne poďakovať všetkým ktorí sa zapojili do súťaže.

PaedDr. Peter Mandzák, PhD.

Prílohy ku stránke: