ŠVOČ na KTVŠ FF UMB

11.4.2018 sa v priestoroch KTVŠ FF UMB realizovalo fakultné kolo ŠVOČ.