7. ročník Benchpress Championships UMB 2019

Dňa 19.11.2019, KTVŠ FF UMB v spolupráci s ŠK UMB BB a Klubom ŠPV UMB,
s finančnou podporou Komisie pre šport UMB, usporiadali v telocvični KTVŠ FF UMB, Tajovského ul.40 v Banskej Bystrici, 7. ročník Benchpress Championships UMB 2019. Súťažilo sa na max. počet opakovaní s činkou vážiacou 50% svojej telesnej hmotnosti. Pre troch najlepších účastníkov v mužskej a ženskej kategórii boli zabezpečené  vecné ceny.

Muži:

1.m. Ďuriš - 80 opakovaní

2.m. Hulina - 55 opakovaní

3. m. Mydlo - 54 opakovaní

 

Ženy:

1.m. Ledecká - 30 opakovaní

2.m. Malčeková - 26 opakovaní

3. m. Kaliská - 16 opakovaní