7. ročník memoriálu Mateja Benceho

Dňa 27.11.2019 sa na plavárni UMB uskutočnil siedmy ročník „Plaveckej dvojhodinovky", kde si mohli jednotlivé ročníky na UMB zmerať svoje sily v plaveckom maratóne. Do akcie sa zapojilo až 70 účastníkov zo všetkých ročníkov našej školy. Tento ročník plaveckej akcie môžeme právom považovať za športovo veľmi cenný, pretože pri súčte preplávaných kilometrov sa zúčastneným družstvám podarilo za 2 hodiny spolu prekonať úctihodných 38,4 km. Najlepší výkon 8,5 km podali študenti 2 ročníka (Mgr. štúdium), čím si obhájili výkon z minulého roku. Na druhom mieste výkonom 8,45km doplávali tohtoroční tretiaci (Bc. štúdia) a výkonom 8,25km sa umiestnili študenti druhého ročníka (Bc. štúdia) na treťom mieste. Pozitívom už tradičnej „Dvojhodinovky" je účasť zástupcov všetkých ročníkov na Katedre telesnej výchovy a športu, preto sa ceníme, že súťaž absolvovali aj študenti prvého ročníka (Bc. A Mgr. štúdia).
Konečné výsledky:
1. miesto 2 ročník Mgr. 8500 m
2. miesto 3 ročník Bc. 8450 m
3. miesto 2 ročník Bc. 8250 m
4. miesto 1 ročník Mgr. 7800 m
5. miesto 1 ročník Bc. 5600 m

Prvým trom ročníkom blahoželáme k umiestneniu a ostatným družstvám ďakujeme za aktívnu účasť.
Sekcia plávania