Celoslovenská ŠVA 2019

Dňa 16.5.2019 sa v priestoroch FTVŠ UK Bratislava konala Celoštátna konferencia ŠVOUČ, kde sa zúčastnili študenti a doktorandi z KTVŠ FF UMBV Banská Bystrica, FTVŠ UK Bratislava, UKF Nitra a UNIPO Prešov.

Naši študenti sa v silnej konkurencii nestratili a podarilo sa im získať aj dve umiestnenia. V sekcii Športová edukológia obsadil 3.miesto Bc. Vladimír Franek a v sekcii Doktorandi obsadil rovnako 3.miesto Mgr. Michal Marko. Výborne nás reprezentovali aj študenti v sekcii Tanečné pohybové skladby.


Všetkým naším študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu a umiestneným gratulujeme.

Prílohy ku stránke: