Európska noc výskumníkov 2019

V piatok 27.9.2019 sa uskutočnil 13. ročník festivalu vedy Európska noc výskumníkov s mottom „Život ako ho ne(poznáme)“ v priestoroch Europa Shopping Centre v Banskej Bystrici.

Filozofickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici reprezentovali aj zástupcovia Katedry telesnej výchovy a športu vo vedeckom stánku s názvom „Priblíž sa športovým hviezdam“: PaedDr. Martina Mandzáková, PhD., Mgr. Jana Daubnerová, PhD., Mgr. David Brűnn, PhD., PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., Mgr. Michal Marko, Mgr. Ľudovít Benedik, Mgr. Vladímír Franek, Bc. Lukáš Karabín a Michal Mojžiš. Najväčší záujem z radov dospelých bol o vyskúšanie si prístrojov na diagnostiku silových a rovnováhových schopností. Zo strany detí bol najväčší záujem o vyskúšanie si tréningových a rehabilitačných pomôcok.

PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD.
koordinátor vedeckého stánku