Free run UMB 2019

Dňa 26.11.2019 sa v gymnastickej telocvični KTVŠ FF UMB  uskutočnil 1. ročník Free run UMB 2019. Cieľom bolo čo najrýchlejšie zdolať prekážky ľubovoľným skokom no s dotykom minimálne 1 ruky. Akciu podporil Gymnastický klub ŠK UMB.

 Výsledky v mužskej kategórii:

1. miesto Záhorec J. čas 5:01

2. miesto Hájik M. čas 5:02

3. miesto Lobo P. čas 5:27

 

Výsledky v ženskej kategórii:

1. miesto Augustínová B. čas 6:37

2. miesto Krajčoviechová l. čas 6:62

3. miesto Grigerová T. čas 6:82

 

Mgr. Juraj Kremnický, PhD. - riaditeľ pretekov