Medzifakultný volejbalový turnaj UMB 2019

Dňa 20.11.2019 sa o 13.00 hod. konal v športovej hale FF UMB na KTVŠ Medzifakultný volejbalový turnaj UMB pri príležitosti DŇA ŠTUDENTOV a 100. výročia akademického športu. Na turnaji sa zúčastnilo celkom 8 družstiev – jedno družstvo z PF a sedem družstiev z FF. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 75 študentov UMB.

Umiestnenie:
1. miesto: Mušličky (FF)
2. miesto: Magist3 (FF)
3. miesto: Teplej míč (FF)
4. miesto: Nezhodli sme sa (FF)
5. - 6 miesto: Geografi (FF), Miakyšová (FF)
7. - 8. miesto: TvJ1(FF), Havana club (PF)

Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.