Nočný orientačný beh Nox quaerox

Dňa 8.11.2018 Outdoor Institute v spolupráci s Horoklubom ŠK UMB BB a   KTVŠ FF UMB a s finančnou podporou SAUŠ,  usporiadali v meste- centre Banskej Bystrici, Nočný orientačný beh Nox quaerox. 

Tento rok sme sa riadili heslom " Nie je dôležité nájsť ale hľadať" Podujatia sa zúčastnilo spolu 132 účastníkov v 4 kategóriách. 

REPORTÁŽ z PODUJATIA