„Olympijský deň 2019“

Dňa 20.06.2019 KTVŠ FF UMB ponúkla svoj stánok na podujatí „Olympijský deň 2019" na štadiódne VŠC Dukla. Žiaci materských, základných a stredných škôl si mohli vyskúšať cvičenie na tréningových pomôckach, ktorými rozvíjajú pohybové schopnosti profesionálni športovci. K dispozícií boli diagnostické zariadenia ako spirometer, dynamometer, sway check - na zistenie dynamickej rovnováhy, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou nielen diagnostík profesionálnych športovcov, ale bežnej populácie v rámci zdravotnej starostlivosti. Veríme, že prezentáciou ponúknutých aktivít sme podnietili žiakov a pedagógov k záujmu o šport a pohybovú aktivitu, ale aj k starostlivosti o svoje zdravie.