„Plavecká štafeta 100 x100“

V utorok 18.11.2019 sa Univerzita Mateja Bela zapojila do celoslovenskej akcie univerzít pri príležitosti 100. výročia Univerzitného športu na Slovensku. Akciu pod názvom „Plavecká štafeta 100 x100" absolvovalo 100 účastníkov z radov študentov, absolventova a priaznivcov akademického športu. Celkový čas dosiahnutý v štafete bol 2 hodiny 55 minút a 53 sekúnd. Touto cestou sa sekcia plávania chce poďakovať všetkým, ktorí túto akciu svojou účasťou podporili.