UMB Crossfit game 2019

Ďakujeme všetkým, ktorí vystúpili zo svojej pondelkovej komfortnej zóny a prišli si zašportovať. Tak ako minulý rok tak aj tento si v rámci UMB Crossfit game 2019 prišli súťažiacije preveriť svoje možnosti a sily.