Workshop pre učiteľov ZŠ

Dňa 12.9.2019 od 13:00 do 15:30 sa konal seminár pre učiteľov telesnej a športovej výchovy na tému Gymnastika inovatívne a bezpečne. Hlavný prednášajúci bol Mgr. Ján Chrudimský, Ph.D z FTVS UK Praha. Semináru sa zúčastnilo cez 30 učiteľov TaŠV z banskobystrických základných škôl. Obsah semináru smeroval k nácviku základných cvičebných tvarov v prostných a preskoku pomocou inovatívneho náradia. Toto bezpečné molitanové a nafukovacie náradie zakúpilo mesto Banská Bystrica na každú ZŠ v jej pôsobnosti.  Seminár mal medzi učiteľmi veľmi dobrú odozvu.

Mgr. Juraj Kremnický,PhD - organizátor