Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Študenti UMB v atletike najúspešnejší na LU SR 2020

 


V roku 2020 organizuje Žilinská univerzita letnú univerziádu SR. Vzhľadom na epidemiologické opatrenia z jarného termínu boli súťaže presunuté na začiatok októbra. Atletické súťaže boli predsunuté a prebehli už 1.9. na štadióne prof. Gleska v Centre akademického športu na Mladej Garde v Bratislave. Napriek náročných poveternostným podmienkam (dážď, zima, silný nárazový vietor) mala súaž dôstojný priebeh. Svojou prítomnosťou zvýraznili význam LU SR rektor ŽU, prorektorka STU, predseda SOŠV, viceprezident SAZ a ďalší funkcionári.
Univerzitu Mateja Bela reprezentovalo celkovo 20 študentov a absolventov (na LU môžu štartovať aj absolventi 1 rok po ukončení štúdia), z toho 8 žien a 12 mužov. Na univerziáde štartovalo vyše 100 študentov z 10 univerzít a maturanti z posledných ročníkov stredných škôl. Z pohľadu družstiev boli i študenti UMB najúspešnejší zo všetkých univerzít so ziskom 19 medailí (4 zlaté, 8 strieborných a 7 bronzových).
Medaily pre UMB získali:
1. miesta: Maximilán Slezák hod oštepom, Michal Mojžiš beh na 5000 m, Sarah Nevařilová skok do diaľky a štafeta mužov na 4x100 m v zostave Michalec, Sedlák, Dubašák a Marček.
2. miesta: Soňa Filová hod oštepom a hod diskom, Zuzana Kamenská skok do diaľky, štafeta žien na 4x100 m (Kamenská, Nevařilová, Garčárová a Tomková), Miroslav Marček 200 m, Patrik Michalec hod oštepom, hod diskom a vrh guľou.
3. miesta: Patrícia Garčárová 100 m, Dagmar Tomková 200 m, Štefan Sedlák 110 m prek. a 400 m prek., Ján Dubašák 400 m, Martin Mistrík hod diskom, Gabriel Katrenič hod oštepom.
Najúspešnejším našim účastníkom bol Patrik Michalec 1. miesto v štafete 3 x 2. miesto: hod oštepom, hod diskom a vrh guľou.


Všetkým študentom patrí poďakovanie za úspešnú reprezentáciu svojej alma mater a ich trénerom za dlhodobú obetavú prácu.
Prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.,
KTVŠ FF UMB