Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Diskusia o aktuálnych problémoch štúdia

Vážení študenti,
v súčasnosti nám pandemické obmedzenia nedovoľujú realizovať praktickú výučbu a znemožňujú aj osobný kontakt. V záujme zlepšenia podmienok štúdia, ale aj prostredia na katedre, cítime potrebu s vami pravidelne komunikovať a vyvolať spoločnú diskusiu medzi študentmi a vedením KTVŠ o najčastejších problémoch s cieľom zlepšenia vašich podmienok pre štúdium.

Preto by sme vás chceli poprosiť o vyplnenie krátkej ankety, na ktorú odkaz nájdete nižšie. Anonymná ANKETA slúži na zistenie vašich názorov, návrhov, požiadaviek a problémov, ktoré sú spojené so štúdiom na KTVŠ počas trvania pandémie Covid-19, ale aj mimo nej.

S anketou vám prinášame aj SÚŤAŽ O TRIČKO s logom KTVŠ. Termín na vyplnenie ankety a zapojenie sa do súťaže je do 24. 3. 2021 23:59:59 hod.

Odkaz na anketu:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nIM9VTXrHUCypNtpsigWfX5v5bq-aBNJoGWWH3KbNjlUOVFCVjlVRlZZVTlWUTBLWVpMUlBLRFBBOC4u

 Juraj Kremnický - vedúci KTVŠ