Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dobrovoľníci EYOF 2022 B. Bystrica

Úspech veľkých športových podujatí vrátane olympijských hier často závisí od dobrovoľníkov, ktorí sú ich najviditeľnejšou súčasťou. Inak to nebude ani na Európskom olympijskom festivale mládeže 2022 Banská Bystrica

Pripoj sa k tímu dobrovoľníkov na EYOF 2022.

https://eyof2022.com/dobrovolnici/