Finále Univerzít Slovenskej republiky 2021 basketbal

Naše Sovičky po výhre s UKF Nitra a tesnej prehre o 4b s UPJŠ KE  získali striebro.

Veríme, že sme vzorne reprezentovali našu KTVŠ a UMB, menovite aj 5 našich študentiek:

Klára Paulechová 3. roč TvBi

Anna Kaliuzhna 1. roč TvTr

Nina Villányiová 1. roč TvTr

Rebeka Chovancová 2.roč TvTr

Klaudia Háberová 3. roč TvTr

 

Mgr. Andrea Izáková, PhD.