Finále Univerzít Slovenskej republiky 2021 futsal

Naši študenti 13.10. 2021 získali titul "Víťaz Finále Univerzít Slovenskej republiky 2021 vo futsale".

Zloženie družstva:

Ľuboš Uhlár (1xTvJ)
Samuel Viktor Prokaj (1xTvTre)
Pavol Pecho (1xTvTre)
Adam Keszi (2xTvTre)
Martin Hudek (3xTvTre)
Adam Cehuľa (1xTvJM)
Norbert Jochman (1xTvJM)
Patrik Kulich (1xTvJM)

Patrik Kulich bol vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja

Ďakujeme za kvalitnú reprezentáciu KTVŠ FF UMB.

za KTVŠ Dr. Kollár R.