Informácie k zimným kurzom

Vážení študenti.

Informáciu k povinným predmetom realizovaných kurzovou formou máte v prílohách. Týka sa predovšetkým študentov 2 ročníka Bc a 1 roč. Mgr.


Informáciu k PV a V predmetom realizovaných  kurzovou formou ste obdržali na mail. 

Dovoľte mi informovať Vás o zmenách v štúdiu, ktoré sa Vás týkajú. Predmety v ZS 2021/22 realizované kurzovou formou sa z organizačných dôvodov rušia. Poskytovatelia ubytovania nám nevedia garantovať z dôvodu pandemickej situácie zabezpečenie ubytovania či v prípade karanténnych obmedzení odpustenie stornopoplatkov. Preto sme sa rozhodli odobrať Vám uvedený predmet zo zápisného listu.

V predmety sa odoberajú všetkým, ktorí si nedávali hodnotenia uznávať a PV (1d-tvk-172 Teória a prax sezónnych činností) sa odoberá všetkým, ktorí si ho nedávali uznať a v danom akademickom roku a nekončia štúdium.

Informujeme Vás z dôvodu aby ste si vedeli v LS doplánovať výberové predmety a nemali problém získať potrebný počet kreditov.

S pozdravom

PaedDr. Jaroslav Kompán,PhD.

tajomník pre štúdium

KTVŠ FF UMB