Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedrálna ŠVA 2021

ŠVA FF UMB KTVŠ vo Vedách o športe 2021,

ktorá sa konala dňa 26.4. 2021 o 9:00 hod. prostredníctvom online konferencie v sekciách:

 Vedy o športe (študenti I. a II. stupeň štúdia)       

Bc. a Mgr., Sekcia – Športová edukológia a športová kinantropológia.

Výsledky ŠVA katedrálne kolo Bc. a Mgr.:

1. Simona Vasilišinová (ŠE)
VPLYV POHYBOVÉHO PROGRAMU NA MUSCULOSKELETÁRNY SYSTÉM ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL.

2. Lukáš Karabin (ŠK)
VPLYV EXCENTRICKEJ SILY ZADNÝCH STEHENNÝCH SVALOV NA DECELERÁCIU VO FUTBALOVOM ZÁPASE

3. Marián Škorik (ŠE)
POROVNANIE EFEKTIVITY BILATERÁLNEHO A UNILATERÁLNEHO SILOVÉHO TRÉNINGU NA ROZVOJ RÝCHLOSTNÝCH SCHOPNOSTÍ

 

Doktorandi (prezentácia v anglickom jazyku)   

Výsledky ŠVA katedrálne kolo sekcia doktorandov:

1. Mgr. Vladimír Franek
EFFECT OF WHOLE-BODY VIBRATION AS PRE-ACTIVATION ON SPEED ABILITIES.

2. Mgr. Martina Barthová
INFLUENCE OF MATCH FATIGUE ON COUNTERMOVEMENT JUMP PERFORMANCE IN WOMEN BASKETBALL PLAYERS.

3. Mgr. Dávid Líška –
WEIGHT BEARING ANKLE DORSIFLEXION RANGE OF MOTION IN A CLOSED KINEMATIC CHAIN COMPARISON BETWEEN YOUNG GYMNASTS AND YOUNG ATHLETES.

 

Prílohy ku stránke: