Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Predstavenie nového vedúceho KTVŠ FF UMB

Katedra telesnej výchovy a športu na Univerzite Mateja Bela má nového vedúceho. Od 1. decembra 2020 tento post zastáva Mgr. Juraj Kremnický, PhD.

 

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na pozíciu vedúceho katedry?

Na post vedúceho KTVŠ FF UMB ma navrhovali viacerí kolegovia z katedry, dekanátu, ale aj z vedenia UMB. Aj napriek tejto podpore moje rozhodovanie nebolo ľahké. Niekoľko mesiacov som tejto ponuke „statočne“ odolával. Je potrebné si uvedomiť obrovskú zodpovednosť, pretože sa jedná o významné pracovisko nielen z pohľadu fakulty a univerzity, ale aj športovej odbornej verejnosti celého Slovenska. Z pohľadu počtu pedagógov a študentov sme druhé najväčšie pracovisko na Slovensku, hneď za FTVŠ UK BA. Ďalším dôležitým faktom je, že mám dve školopovinné deti a som trénerom športovej gymnastiky s reprezentačnými povinnosťami.

Čo nakoniec rozhodlo?

K značke UMB a katedre mám veľmi blízko už skoro 30 rokov. Ako dieťa som tu trénoval a súťažil v športovej gymnastike. Po ukončení štúdia učiteľstva s trénerskou špecializáciou na našej KTVŠ som nastúpil v roku 2001 na doktorandské štúdium a následne ako odborný asistent. Toto pracovisko pre mňa neznamená len miesto môjho zamestnania alebo kariérneho postupu, ale najmä tradíciu a hodnoty.

Čo plánujete zmeniť ako prvé na pracovisku?

Zásadné zmeny budú v systéme riadenia pracoviska. Z dôvodu vyššej početnosti zamestnancov na katedre plánujem uplatniť štýl riadenia cez rozdelenie úloh a kompetencií na jednotlivé tímy, za ktoré zodpovedajú príslušní tajomníci. Cieľom je „vtiahnuť“ čo najviac členov katedry do rozvoja a riadenia KTVŠ.  Optimalizácia riadenia KTVŠ = rozdelenie kompetencií.

Ako vedúci katedry máte pod sebou približne 30 ľudí. Ako sa cítite v tejto funkcii?

Pravdupovediac ešte neviem. Samozrejme, že cítim veľkú zodpovednosť. Niektorí kolegovia, dokonca i profesori, sú mojimi kantormi z vysokoškolského štúdia a byť ich vedúcim je pre mňa niečo nové. Pevne verím, že starší kolegovia mi v tejto funkcii svojimi skúsenosťami pomôžu.

Koho ste si vybrali za svojich tajomníkov?

Za svojich tajomníkov som si zvolil ľudí, ktorým dôverujem. Mojim zástupcom a tajomníkom pre vedu sa stane doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. Tajomník pre štúdium bude PaedDr. Peter Mandzák, PhD. a tajomník pre rozvoj a medzinárodné vzťahy PaedDr. Mgr. Miroslav Sližik, PhD.

Čo by ste na KTVŠ chceli najviac posunúť vpred?

Naša katedra je odborne silné pracovisko, na ktorom pracujú viacerí uznávaní tréneri a metodici z národných športových zväzov. Takisto máme veľa talentovaných študentov z radov reprezentantov Slovenska a to vo viacerých športoch. Tu je potrebné si uvedomiť dôležitosť prepojenia vedy a športu. V tejto oblasti musíme viac pridať a posunúť sa vpred. Je potrebné zamerať sa na špičkovú medzinárodnú úroveň vedeckých výstupov. Je to pre nás bytostne dôležité pre plnenie čoraz náročnejších kritérií, ktoré stanovuje Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.

Čo vás motivuje k vašej práci?

Najviac ma motivuje zodpovednosť k spoločnosti. Som presvedčený o tom, že naše prvoradé poslanie je vychovávať dobre pripravených učiteľov a kvalitných trénerov. Doba, v ktorej žijeme, ich nutne potrebuje. Jeden z celospoločenských problémov je viac rokov rovnaký. Nízka pohybová výkonnosť populácie, málo pohybu a s tým súvisiace civilizačné ochorenia. V rámci svojho odboru sa snažím, aby do praxe prichádzali učitelia a tréneri, ktorí budú dostatočne motivovaní a odborne pripravení tento nepriaznivý stav zlepšiť.  

Ako člen Katedry telesnej výchovy a športu máte k pohybu a športovaniu aj osobný vzťah?

Jednoznačne áno. Dá sa povedať, že pohyb je môj život. Od útleho detstva športujem. Som z generácie, kedy ešte bolo normálne ísť hneď po škole von, hrať s ostatnými deťmi hokej, futbal, basketbal či tenis. Celý môj život sa venujem športovej gymnastike, najskôr ako pretekár, teraz som trénerom a to mi vypĺňa všetok voľný čas. Aj napriek mojej časovej vyťaženosti sa snažím udržiavať vo forme. Na katedre využívam bazén v rámci osobného výcviku a naplávam v priemere 120 km ročne. Milujem sezónne športy. V lete behám, bicyklujem, hrám tenis, v zime sa venujem zjazdovému a bežeckému lyžovaniu.

Ako pracujete s vašimi kolegami počas pandémie?

Tento „covidový rok 2020“ je veľmi náročný. Zasahuje do viacerých oblastí spoločnosti. Našu katedru zasiahol taktiež významnou mierou. Nebolo ľahké, hlavne pre starších kolegov prispôsobiť sa digitálnej forme komunikácie. Snažíme sa využívať veľkokapacitné miestnosti, kde prebiehajú porady katedry kombinovanou formou. Za dodržania prísnych hygienických opatrení prezenčne, ale aj s možnosťou dištančného online prenosu pre kolegov, ktorí o to požiadajú. Verím, že rok 2021 bude rokom vakcíny proti Covidu -19 a zodpovedný prístup ľudí k očkovaniu pomôže pandémiu prekonať. Myslím si, že môžem povedať za celý kolektív KTVŠ, že všetci by sme boli radi, aby sa veci vrátili do normálu tak, ako boli pred pandémiou.

Univerzita Mateja Bela má hokejový tím, ktorý sa zúčastňuje Európskej univerzitnej hokejovej ligy, ktorý sa stal silnou značkou UMB. Čo hovoríte na tento projekt?

Naše pracovisko zastrešuje šport a pohybové aktivity na UMB. Kolektívne športy sú u nás a aj vo svete významným  faktorom propagácie pre externé prostredie, rozvíjajú spolupatričnosť a hrdosť v internom prostredí. UMB Hockey Team tieto faktory do bodky napĺňa. Je úžasné, čo dokázal tím okolo kolegu Dr. Opátha za takú krátku dobu, „klobúk dole“. Prajem im, aby získali zlatý hetrik a tým potvrdili dominanciu UMB v EUHL.