Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rady pre prvákov...

Vážené študentky a študenti. 

Nastupujete k nám do prvého ročníka štúdia a určite budete dezorientovaní skrz množstva informácií ktoré dostávate. 

Našou snahou je Vám pomôcť. Preto hneď v prvom ročníku Vám v rámci povinného predmetu Vedy o športe vytvoríme priestor na otázky a ich odpovede.

Kým sa ale stretneme tak aspoň pár informácií, ktoré Vám pomôžu v základnej orientácií.


AIS- Akademický informačný systém a štúdium

Pri tvorbe zápisného listu Vám poslúži jednoduchý manuál, ktorý pre Vás vytvoril študijný poradca PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.

 Pri výbere predmetov, Vám pomôže informácia o ich obsahovej náplni (aj rozsahu a kritériách hodnotenia). Túto informáciu nájdete vo fotme informačného listu predmetu priamo v AISe.

Po navolení predmetu do zápisného listu ďalšie informácie k predmetu nájdete po prihlásení v Moodly

Určite realizujte:

-aktivujte si pridelený študentský mail,

- zúčastnite sa prvej prednášky, semináru (tam sa dozviete najdôležitejšie informácie k predmetu)

- oboznámte sa s webovou stránkou pracoviska kde študujete (dozviete sa ďalšie informácie, spoznáte pedagógov, priestory atď.


Dôležité termíny:

- do 25.9.2021 odovzdanie žiadostí o pridelenie IŠP (individuálny študijný plán) na sekretariát KTVŠ FF UMB. Tlačivá a informácie k IŠP si nájdete na stránke študijného oddelenia


Dôležité kontakty:

katedrálny koordinátor ECTS - poradca pre AIS PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.

tajomník pre štúdium na KTVŠ FF UMB - PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.


Dôležité dokumenty:

študijný poriadok - systém štúdia, práva a povinnosti študenta

harmonogram akademického roka na FF UMB


ktoré a kde sú jednotlivé učebne a vyučovacie priestory v rámci vyučovania KTVŠ FF UMB  

aktuálny rozvrh na FF UMB