Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Tajomník pre rozvoj a medzinárodné vzťahy KTVŠ FF UMB

Tajomníkom pre rozvoj a medzinárodné vzťahy sa stal Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.

Pracuje na vysokej škole od roku 2002. Na katedre telesnej výchovy a športu pôsobí ako odborný asistent. Na filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici prednáša v bakalárskom a magisterskom štúdiu: psychológiu športu, psychomotoriku v športovej príprave, teóriu a didaktiku karate, úpolov a sebaobrany a kondičné základy športu. Počas svojho postgraduálneho štúdia získal na 2x cenu dekana „Doktorand roka" (2006, 2007). V roku 2014 získal za svoje trénerské výsledky cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR - Tréner mládeže. Bol trénerom štátnej reprezentácie SR v karate kata (2009-2014). Je držiteľom trénerskej kvalifikácie v karate 5. kvalifikačného stupňa a najvyššej medzinárodnej trénerskej licencie WKF - karate certified coach. Aktuálne je trénerom 5 reprezentantov SR v karate z toho sú 2 členovia Slovenského TOP tímu. Pôsobí ako športový psychológ so špecializáciou na individuálne športy. Bol vedúcim, zástupcom vedúceho a členom riešiteľského kolektívu spolu v 10 národných výskumných grantoch VEGA a KEGA. Je členom riešiteľského kolektívku národného projektu Tréneri v školách 2020. Je členom komisie akademického športu Slovenského zväzu karate. Ako športový veterán sa stal v roku 2016 Majstrom Európy a v roku 2019 Majstrom sveta WGKF v kategórii kata masters. Aktívne hovorí anglicky a taliansky.

Na katedre ste súčasťou vedenia a máte na starosti oblasť rozvoja, marketingu a medzinárodných vzťahov. Prečo ste sa rozhodli túto pozíciu prijať?

Na Univerzite Mateja Bela pracujem od ukončenia môjho štúdia na Katedre telesnej výchovy a športu už 18 rokov a za ten čas som si k našej univerzite a katedre vybudoval úprimný a silný vzťah, pričom ponuka participácie na manažmente najväčšieho pracoviska fakulty, ktorého som súčasťou bola a je pre mňa veľkou cťou, ale najmä veľkou výzvou. Na post tajomníka pre rozvoj a medzinárodné vzťahy ma oslovil náš nový vedúci, ktorého vízia, ale najmä osobný príklad a úprimná angažovanosť v procese zlepšovania vzťahov a podmienok fungovania našej katedry ma oslovila natoľko, že som túto ponuku prijal aj, keď s veľkou pokorou a pocitom zodpovednosti, no s úprimným presvedčením pomôcť vybudovať silný a úspešný tím ľudí s ktorými spolupracujem už dve desaťročia, a ktorí za tú energiu a čas určite stoja..

Čo plánujete vyriešiť ako prvé v tejto oblasti?

Vzhľadom na neľahké obdobie v ktorom sa momentálne všetci nachádzame, ale aj s ohľadom na obdobie podávania prihlášok na VŠ považujem za prioritné zlepšenie prezentácie našej katedry v on-line priestore a zväčšenie mediálneho dosahu najmä na mladých ľudí ako našich budúcich potencionálnych študentov.

Oblasť, ktorú na katedre zastrešujete je pomerne široká, na to aby ste to zvládli asi potrebujete viac ľudí. Koho ste si vybrali do svojho pracovného tímu?

Máte pravdu oblasť, za ktoré by som mal v rámci našej katedry zodpovedať je veľmi široká a určite bez pomoci ostatných členov katedry by bola akákoľvek realizácia všetkých úloh nemožná. V rámci našej katedry som oslovil mojich kolegov do dvoch samostatných tímov, ktoré budú mať na starosti oblasť rozvoja a marketingu a oblasť medzinárodných vzťahov. Do komisie zodpovednej za rozvoj a marketing moju ponuku prijali: Dr. Kompán, Dr. Opáth, Dr. Beťák, Dr. Brunn, Dr. Sýkora a Dr. Kyseľ. Do komisie pre medzinárodné vzťahy sa mi podarilo získať: prof. Bartíka, Dr. Daubnerovú a Mgr. Líšku.

Čo by ste chceli najviac posunúť vpred či už konkrétne v oblasti rozvoja, alebo medzinárodných vzťahoch na katedre?

Určite by som sa chcel zamerať na už spomenuté zlepšenie marketingovej stratégie našej katedry, na lepšenie jej prezentácie vo virtuálnom priestore, ale taktiež aj v reálnom živote. Či už formou rozšírenia sociálnych sietí, zlepšenia ich obsahu, ale najmä dosahu na našu cieľovú skupinu alebo formou výroby a distribúcie reprezentačného oblečenia a propagačných materiálov s originálnym dizajnom katedry telesnej výchovy a športu, ktoré by boli dostupné nie len pre našich učiteľov, ale aj pre našich študentov a širokej verejnosti. V oblasti medzinárodnej spolupráce by som chcel efektívnejšie využiť naše aktuálne medzinárodné kontakty najmä na úrovni osobných vzťahov a rozšíriť prostredníctvom nich aj reálnu inštitucionálnu spoluprácu či už v oblasti výskumu alebo realizácie spoločných študijných programov v cudzom jazyku. V rámci ďalšieho rozvoja nášho pracoviska sa tiež budeme musieť zamerať na zvýšenie kvality, ale aj na vytvorenie nových lepších podmienok pre výskum a realizáciu vzdelávacieho procesu (rozširovanie vybavenia výskumného laboratória, rekonštrukciu atletického štadióna, komplexnú rekonštrukciu bazénu a priestorov KTVŠ).

Čo vás motivuje k vašej práci?

Môj úprimný vzťah k tomuto pracovisku a k mojim kolegom, ktorých nepovažujem „len" za kolegov. A tiež viera v lepší a zdravší svet, ktorý bez kvalitného vzdelávania v oblasti športu taký určite nikdy nebude.

Ako člen Katedry telesnej výchovy a športu máte k pohybu a športovaniu určite aj osobný vzťah?

Vďaka mojim rodičom a výbornému učiteľovi telesnej výchovy na ZŠ sa od malička venujem športu, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Najprv ako 6 ročný som skúšal ľadový hokej, neskôr, lyžovanie a tenis a od mojich 8 rokov až do teraz sa venujem karate. Dnes sa športu okrem môjho pedagogického a vedecko-výskumného pôsobenia na KTVŠ venujem aj ako tréner a športový psychológ. No pričuchol som aj k funkcionárskej práci v športe na regionálnej a národnej úrovni. Som jedným z členov riešiteľského kolektívu národného pilotného projektu Tréneri v školách. Tiež už niekoľko rokov organizujem medzinárodné workshopy v športovom karate a založil som Centrum bojových umení mládeže Budokan vo Zvolene, v ktorom vyrástlo a trénuje viacero výborných reprezentantov SR.