Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Vedy o športe v praxi

Oznamujeme odbornej verejnosti a študentom, že v  dňoch 7. až 13. 11. 2022 bude prebiehať akcia Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Hlavnými organizátormi podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Dňa 7.11.2022 naša katedra pripravila odbornú diskusiu „Vedy o športe dnes ...“. Cieľom bolo priblíženie výskumných zámerov, ktoré realizuje KTVŠ a to tak, aby hlavní riešitelia grantových úloh priblížili jednotlivé zámery nielen potenciálnym doktorandom, ale aj študentom, ktorí si budú vyberať témy bakalárskych a diplomových prác, či verejnosti.

2 blok odbornej diskusie s názvom „Vedy o športe v praxi" sa bude konať 10.11.2022 štvrtok 18:00-19:00 kde sa budú prezentovať konkrétne výstupy a zistenia z grantových výskumov realizujúcich na KTVŠ

Odkaz na online diskusiu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQ0MGUxZTgtZTRlNC00YjkyLWIwOTUtOTU3MDc5YzE2ZDg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%22719351bd-8ed8-42f6-ae75-d01ece167640%22%7d