Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

AKO NA TO?

Pre ľudí ktorí nie sú zvyknutý cvičiť sami a doma je najťažší začiatok. Aby to bolo ľahšie študenti 2 ročníka Tv-tre v špecializácií Kondičný tréner pripravili pre Vás niekoľko inšpirácií. Nájdete ich v prílohách

Prílohy ku stránke: