Ambulancia telovýchovného lekárstva- Tajovského 57 (Športový areál UMB)

Ambulancia telovýchovného lekárstva (objekt posilňovne v športovom areály UMB, Tajovského 57)  

Ambulancia telovýchovného lekárstva poskytuje svoje služby pre športovú verejnosť.