Bazén (T 023)- Tajovského 40, FF UMB

označenie T 023 

Vnútorný bazén 25 m dlhý využívaný na vyučovací a tréningový proces.