Diagnostické laboratórium- Tajovského 57 (Športový areál UMB)

Diagnostické laboratórium KTVŠ FF UMB je spojené v rámci Ambulancie telovýchovného lekárstva (objekt posilňovne v športovom areály UMB, Tajovského 57)  

Prístrojové vybavenie slúži na vyučovací proces, vedecké a výskumné aktivity členov KTVŠ FF UMB či študentov v rámci tvorby kvalifikačných prác.

K vybaveniu podrobnosti tu