Golfový trenažér -Tajovského 57, Športový areál UMB

vchod z Kardiocentra - Tajovského 57, Športový areál UMB

učebňa  na 1 poschodí so špecializovanou podlahou využívaná na vyučovací a tréningový proces.