Gymnastická telocvičňa (T035) - Tajovského 40, FF UMB

označenie T035

Špecializovaná gymnastická telocvičňa využívaná na vyučovací a tréningový proces.