Kardiocentrum (S025)- Tajovského 57, Športový areál UMB

označenie S025 Kardiocentrum - Tajovského 57, Športový areál UMB

Telocvičňa na 1 poschodí so špecializovanou podlahou využívaná na vyučovací a tréningový proces - kondičné posilňovanie.

Miestnosť sa dá po rýchlej prestavbe využívať ako učebňa.