Posilňovňa (S034)- Tajovského 57, Športový areál UMB

označenie S034 Posilňovňa - Tajovského 57, Športový areál UMB

Telocvičňa na 2 poschodí so špecializovanou podlahou využívaná na vyučovací a tréningový proces - kondičné posilňovanie.