Športová hala (T 037) - Tajovského 40, FF UMB

označenie T 037 

Viacúčelová telocvičňa zameraná na športové hry (basketbal, hádzaná, volejbal, florbal, futsal atď.) využívaná na vyučovací a tréningový proces.  Pri športových  podujatiach sa využíva rozložiteľná tribúna a balkón pre divákov.