Učebňa (T017) - Tajovského 40, FF UMB

- učebňu prpravujeme :-)

označenie T017 Učebňa- Tajovského 40, FF UMB

Učebňa bude slúžiť na teoretické semináre v rámci vyučovacieho procesu. Po skončení rekonštrukcie hlavnej budovy plánujeme uvedenú miestnosť prerobiť na študentskú obývačku s príručnou knižnicou.

Nájdete ju priamo na KTVŠ FF UMB pri vstupe na bazén (mužské šatne)