Učebňa (T021)- Tajovského 40 FF UMB

označenie T021 Učebňa- Tajovského 40, FF UMB

Učebňa slúži na teoretické semináre, prednášky a školenia v rámci vyučovacieho procesu.

Nájdete ju priamo na KTVŠ FF UMB pri vstupe na bazén (mužské šatne)