Učebňa (T031)- Tajovského 40, FF UMB

označenie T031 Učebňa- Tajovského 40, FF UMB

Učebňa slúži na teoretické semináre, prednášky a školenia v rámci vyučovacieho procesu.

Nájdete ju priamo na KTVŠ FF UMB pri vstupe na bazén (ženské šatne)