Zrkadlová telocvičňa (T 048)- Tajovského 40, FF UMB

označenie T 048 Zrkadlová telocvičňa (slengovo Zrkadlovka)- Tajovského 40, FF UMB 

Telocvičňa so špecializovanou podlahou využívaná na vyučovací a tréningový proces - úpoly, základy gymnastiky, tance atď..