Študenti 1. ročníka Rekreológie zorganizovali študentské podujatie "Čože je to 60 - tka" v rámci osláv 60 výročia založenia KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici. 

Dňa 23.11.2017 v spolupráci s KTVŠ FF UMB a V-klubu sme organizovali program, ktorý bol určený hlavne pre študentov k oslavám 60. výročia vzniku KTVŠ vo „Véčku“ na ŠD1. Programu sa zúčastnilo okolo 50 študentov. Za úspech považujeme dobrú účasť na netradičných disciplínach, ktorými boli: beerpong, hľadačka predmetov pred areálom internátu, výdrž s prázdnym sudom v predpažení a samozrejme kvíz so športovou tematikou. Súťažiaci mohli vyhrať množstvo cien a hlavnú cenu fľašku whisky Jameson, ktorá bola poskytnutá vedúcim katedry doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. Na programe sme sa výborne zabavili a tešíme sa na ďalšie akcie v spolupráci s KTVŠ a V-klub.

Dominik Ľudvik, Matej Vetrák, Ria Petríková