Študenti realizovali semestrálny projekt - detský animačný projekt na lezeckej stene Pavúk v Banskej Bystrici pod názvom Olympijské hry pre najmenších. 

Správa s podujatia 

Dňa 26.11.2017 v spolupráci s KTVŠ FF UMB a lezeckej steny Pavúk sme organizovali program, ktorý bol určený pre deti a ich rodičov. Programu sa zúčastnilo 14 detí so svojimi rodičmi. Deti mali možnosť zabaviť sa pri netradičných disciplínach, ako je napríklad štafeta vo vreci, vodovod a rôzne ďalšie disciplíny. Rodičia sa naučili ako istiť ľudí na stene, čo si hneď po detskom programe mohli vyskúšať aj so svojimi deťmi. Počas celého programu prevládala dobrá nálada a veľa zábavy. Štartovné bolo 2 eurá na dieťa, z čoho bolo zabezpečené občerstvenie a prenájom haly. Všetkým deťom a rodičom ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Správu napísal Dominik Ludvik

Samuel Petra a tím (Samuel Sihélsky, Michaela Olejárová, Ria Petríková, Matej Vetrák, Dominik Ľudvik)