Vedy o športe - rozdelenie

Oblasti jednotlivých prednášok:

Legislatíva v športe

Práca s odbornou literatúrou, použitie bibliografickej normy

 

Vedy o športe- oblasti

Metódy získavania faktov:

Vedy o športe - metódy vyhodnocovania faktov

Zadania seminárnych prác
                                                           rozsah termín
História športu (Görner) (20 bodov)-  štruktúra seminárnej práce v rozsahu 6-10 strán--- do 28.11.2018 doniesť spolu  po štud.skupinach na CD
Vedy o športe (Kompán) (20 bodov) - 1 seminárna práca  štruktúra seminárnej práce v rozsahu 3-7 strán do do 4.10.2018 tlačená forma- doniesť na prednášku  - zadania v priloženom súbore   (študenti z individ. študijným plánom môžu aj na mail)

Vedy o športe (Kompán) (10 bodov) - 2 seminárna práca- štruktúra seminárnej práce v rozsahu 5-10 strán do  24.10.2018 tlačená forma- zadania budú upresnené na prednáške 3.10.2018

  •