Vedy o športe - rozdelenie

Oblasti jednotlivých prednášok:

Legislatíva v športe

Práca s odbornou literatúrou, použitie bibliografickej normy

 

Vedy o športe- oblasti

Metódy získavania faktov:

Vedy o športe - metódy vyhodnocovania faktov

Zadania seminárnych prác
                                                           rozsah termín

1 seminárna práca- Vedy o športe (Kompán) (10 bodov) -  štruktúra seminárnej práce v rozsahu 5-10 strán -  tlačená forma- zadania budú upresnené na prednáške 23.9.2019 termín odovzdania 7.10.2019 na prednáške Vedy o športe (na mail iba študenti z IŠP)

2 seminárna práca Vedy o športe (Kompán) (20 bodov) -   štruktúra seminárnej práce v rozsahu 3-7 strán do 14.10.2019 tlačená forma- na prednáške Vedy o športe - zadania v priloženom súbore   (na mail iba študenti z IŠP))

3 seminárna práca -História športu (Görner) (20 bodov)-  štruktúra seminárnej práce v rozsahu 6-10 strán--- do 28.11.2019 doniesť spolu  po štud.skupinach na CD