Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Súvislá prax

 viac info ...

https://www.ff.umb.sk/jmichal/oznamy-pre-studentov/prax-suvisla-ext.html

koordinátor:

doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.